9 lỗi thường gặp trong Writing mà các bạn cần chú ý

9 lỗi thường gặp trong Writing mà các bạn cần chú ý

1. THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

Đề thi IELTS Writing luôn đề cập đến những vấn đề nóng hổi hoặc đang nhận được sự quan tâm của dư luận; vì vậy, chúng ta không nên sử dụng thì quá khứ đơn làm thì chủ đạo cho bài viết.

Thì quá khứ đơn chỉ nên dùng nếu như các bạn lấyví dụ về những sự kiện có thật đã xảy ra trong quá khứ. Các bạn chú ý, các thì nên dùng trong 1 bài viết là Hiện tại đơn, Hiện tại hoàn thành hoặc Tương lai đơn.

Ví dụ về các thì này trong bài viết:

 • Thì hiện tại đơn: It is obvious that technological devices help us a lot in our daily life.
 • Thì hiện tại hoàn thành: Human activities have exerted detrimental impact on the environment.
 • Thì tương lai đơn: Maybe young people will adopt healthy eating habit once they are encouraged by their parents.

2. BỐ CỤC BÀI VIẾT

Bài viết của bạn phải có đầy đủ 4 đoạn văn:

Đoạn 1 – Mở bài

Nêu ra vấn đề và nói lên quan điểm của bạn (nếu được yêu cầu bởi đề bài)

Đoạn 2 – Ý 1 của Thân bài

Trình bày ý thứ nhất được nêu ra trong đề bài, lập luận và lấy ví dụ chứng minh.

Đoạn 3 – Ý 2 của Thân bài

Trình bày ý thứ hai được nêu ra trong đề bài, lập luận và lấy ví dụ chứng minh.

Đoạn 4 – Kết bài

Khẳng định lại vấn đề được nêu ra ở đề bài.

Kể cả khi bài viết của bạn đảm bảo các tiêu chí về ý tưởng, từ vựng và cấu trúc và độ dài yêu cầu mà bạn không triển khai bài của mình theo 4 đoạn văn như đã được nêu trên thì bài viết của bạn cũng sẽ không được đánh giá cao.

3. DÙNG TỪ CHƯA TRANG TRỌNG

Đây là lỗi mà đa phần người học IELTS đều mắc phải. Dùng từ chưa đúng hoặc chưa đủ trang trọng là lỗi mà bạn cần khắc phục để có thể viết bài một cách chính xác hơn. Đối với phần Writing, từ ngữ cần trang trọng hơn từ ngữ dùng cho phần Speaking, vì vậy có thể các bạn sẽ mắc lỗi khi dùng từ cho 2 phần này.

Ví dụ: “Rất nhiều người”

Trong Speaking có thể dùng “A lot of”

Trong Writing, nên dùng “A huge/large number of”

“Mọi thứ đều có hai mặt”

Trong Speaking có thể dùng “Everything has two sides”

Trong Writing không nên dùng “Everything has two sides”, nên dùng “There are certain advantages and disadvantages of (Something)”.

4. SỬ DỤNG CÂU HỎI

Ví dụ: Khi bạn đang mô tả về “Advantages” và “Disadvantages” của “Living in cities” và bạn có tự đặt một câu hỏi tu từ là “Does living in cities bring many advantages to our life?” với muốn tăng thêm phần hấp dẫn cho bài viết; tuy nhiên đây là điều bạn rất nên tránh khi viết một bài viết học thuật vì các câu hỏi đều không mang tính trang trọng.

5. “FANBOYS”

“FANBOYS” là viết tắt của các chữ cái bắt đầu các từ sau: For – And – Nor – But – Or – Yet – So. Đây là những từ không nên đứng đầu câu trong bài viết học thuật vì chúng không đủ tính trang trọng. Thay vào đó, các bạn có thể dùng các từ đồng nghĩa với chúng và hoàn toàn phù hợp trong bài viết học thuật như sau:

“FANBOYS”

Từ thay thế

For (Bởi vì)

 • It stands to the reason that…

And (Và, Hơn nữa)

 • In addition, Moreover, Furthermore, Additionally

Nor (Không)

 • There is little likelihood that…

But (Nhưng, Tuy nhiên)

 • However, Nevertheless

Or (Hoặc)

Trường hợp này giống với “And” ở trên và bạn có thể sử dụng “In addition”, “Moreover”, “Furthermore”, “Additionally” hoặc bạn có thể diễn đạt ở câu trước và không nên để “Or” ở đầu câu.

Yet (Nhưng)

 • However, Nevertheless
  So (Bởi vậy)
 • As a result, As a consequence, Accordingly

6. LẤY VÍ DỤ CHƯA HAY

Lấy ví dụ chưa hay có nghĩa là các bạn viết một câu dài rồi ngắt, chấm và sang câu tiếp theo chỉ lấy một vài ví dụ. Cách viết này làm cho bài viết của bạn không liền mạch do có sự chênh lệch về độ dài giữa các câu. Thay vì tách ví dụ thành 2 câu, bạn nên triển khai các câu có ví dụ như sau:

 • (mệnh đề); for example,…
 • The most prime/principle example of this matter may be that…
 • Nothing is more obvious than the example of…

7. DÙNG TỪ NỐI SONG SONG

Nếu các bạn muốn liệt kê thì hãy dùng những từ diễn đạt dạng song song. Ví dụ: First – Second – Third hoặc Firstly – Secondly – Thirdly. (Finally là từ cố định nên luôn luôn có đuôi “ly” đằng sau).

8. LẠM DỤNG NGÔI THỨ NHẤT: “I”

Việc đưa ra ý kiến khách quan cho bài viết là cần thiết vì nếu sử dụng quá nhiều “I think” hoặc “I suppose” sẽ làm cho bài viết của bạn thiếu tính học thuật và khách quan và bài viết sẽ trở nên cá nhân nhiều hơn. Thay vì dùng những cụm từ như vậy, chúng ta nên sử dụng dạng bị động như: “It is supposed that”, “It might be claimed that”, vừa hay hơn và vừa đảm bảo tính trang trọng.

9. SỬ DỤNG NHỮNG TỪ CÓ THÁI CỰC TUYỆT ĐỐI

Những từ mang tính tuyệt đối như “Always”, “Never” hay “All” nên được loại khỏi danh sách những từ phù hợp cho 1 bài viết học thuật. Kể cả những thứ chắc chắn thì khi vào bài viết chúng ta không nên sử dụng chúng, chúng ta nên sử dụng những từ có độ chắc chắn vừa phải vì bạn không thể đảm bảo một sự việc bạn viết ra có chắc chắn xảy ra trên đời hay không. Ngoài ra, kể cả khi bạn chắc chắn rồi, các bạn cũng nên viết các từ như “can”, “could”, “may”, “might”, hoặc “It’s possible that…”, “It’s likely that…” để giảm độ khẳng định và tăng tính khách quan cho bài viết.

Các bạn cùng chú ý để học IELTS Writing Task 2 hiệu quả hơn nha.