Bài 20: Phát Âm /iə/ và /ʊə/ Từ 8 Đến 15 Tuổi

Bài 20: Phát Âm /iə/ và /ʊə/ Từ 8 Đến 15 TuổiOrigin English Club là nơi các bạn luyện phát âm theo chuẩn bản ngữ, tự tin để giao tiếp, học tập và làm việc với người nước ngoài. Có thể tự học…

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Phát âm tiếng anh