Bạn Là Người Nói Trước Nghĩ Sau Hay Nghĩ Trước Nói Sau? | Dat Ngo Podcast

Bạn Là Người Nói Trước Nghĩ Sau Hay Nghĩ Trước Nói Sau? | Dat Ngo PodcastĐăng Ký Học Phát Âm/ Giao Tiếp Với Thầy Dat Ngo Tại:
► Fan page:
Chuyên gia luyện phát âm tiếng Anh
cho người mất gốc!
———————
Regret(v.): Hối hận
Embarrass(v.): Làm mất mặt
Sober(adj.): Không say rượu
Pay attention to: Chú ý
Think out loud: Nói thành lời suy nghĩ của mình
Confidence(n.): Sự tự tin
Communicate with: Giao tiếp với
Speaking your mind: Nói ra suy nghĩ
Personality(n.): Tính cách
Hesitate(v.): Do dự
Blunt(adj.): Thẳng thừng
Emotionless(adj.): Vô cảm
Specific(adj.): Cụ thể
Shut one’s mouth: Ngậm miệng
Remain silent: Giữ im lặng
Unfortunately(adv.): Không may là
Impatient(adj.): Mất kiên nhẫn
Respond(v.): Trả lời
Aggressive(adj.): Hung hăng
Drained(adj.): Bị kiệt sức
Solution(n.): Giải pháp
Peacefully(adv.): Một cách hòa bình
Coexist(v.): Chung sống
Communication(n.): Sự giao tiếp
Introduce(v.): Giới thiệu
Request(v.): Yêu cầu
Misunderstanding(n.): Sự hiểu nhầm
Conflict(n.): Sự xung đột
Relationship(n.): Mối quan hệ
Space(n.): Không gian
Reflect(v.): Suy nghĩ
Recover(v.): Hồi phục
Accept(v.): Chấp nhận
Clarify(v.): Làm rõ ràng
Behave(v.): Cư xử
Defensive(adj.): Có tính chất phòng thủ
Occur(v.): Xảy ra
———————

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Phát âm tiếng anh