[BIZZI ENGLISH] LUYỆN NGHE THEO CHỦ ĐỀ – GIÁO DỤC (EDUCATION)

[BIZZI ENGLISH] LUYỆN NGHE THEO CHỦ ĐỀ – GIÁO DỤC (EDUCATION)LUYỆN NGHE THEO CHỦ ĐỀ – GIÁO DỤC (EDUCATION)
———————————-
★EBOOK SONG NGỮ: “SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN”:
★Lộ trình học giao tiếp tiếng Anh:
★Cộng đồng học Tiếng Anh:
★Follow me on Facebook:
★Chương trình học tại BIZZI ENGLISH:
Đăng ký các lớp PHÁT ÂM:
Đăng ký các lớp GIAO TIẾP TỔNG QUÁT:
★ Website:
═─————————
Subscribe để xem các video tiếp theo nhé.

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

1 bình luận về “[BIZZI ENGLISH] LUYỆN NGHE THEO CHỦ ĐỀ – GIÁO DỤC (EDUCATION)”

 1. EDUCATION

  Education is one of the most important things in our lives. Don't you agree? It can make the difference between success and failure.

  An education can bring us knowledge and make us rich. In rich countries, people are lucky to have good schools. Children start learning from a very young age.

  They can further their education and go to higher education or university. In Japan, there are even private schools for babies to learn English.

  It's a shame that in many rich countries, many children don't want to learn. Perhaps schools need to find better ways to teach so children want to learn.

  It's sad that in many parts of the world, children want to learn but can't. Make sure you never stop learning. Education is the key to a better future

  GIÁO DỤC

  Giáo dục là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Bạn đồng ý không? Nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

  Một nền giáo dục có thể mang lại kiến thức cho chúng ta và làm giàu cho chúng ta.Ở quốc gia giàu có, mọi người may mắn có được trường học tốt. Những đứa trẻ bắt đầu học từ tuổi rất nhỏ.

  Họ có thể tiếp việc học của họ và đi học cao hơn hay học ở đại học. Ở Nhật, thậm chí những trường dân lập dành cho nhưng em bé học tiếng anh.

  Đó là một điều đáng tiếc mà ở nhiều quốc gia giàu có, nhiều đứa trẻ không muốn đi học. Có lẽ trường học cần tìm phương pháp tốt nhất để giảng dạy và làm trẻ con muốn học.

  Đáng tiếc là ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em muốn học nhưng lại không thể. Hãy chắc chắn rằng không bao giờ bạn dừng việc học lại. Giáo dục là một chìa khóa cho tương lai tốt đẹp hơn.

Bình luận đã đóng.