Dạy con học phát âm tiếng anh lớp 1| Vlog 7/11/2017

Dạy con học phát âm tiếng anh lớp 1| Vlog 7/11/2017Dạy con học phát âm tiếng anh lớp 1| Vlog 7/11/2017
Hôm nay Quốc Việt sẽ học phát âm từ quả trứng và con gà mái bằng tiếng anh. đây là bài học trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 1. mời các bạn cũng xem và học phát âm tiếng anh với Quốc Việt.
======================================================
Subscribe Free at

More:
+ Blog:
+ Facebook:
+ twitter:
+ G+:
======================================================
Kieu Van Tuan Channel will share about my daily life. Here I will share about food, culture and daily life.
======================================================
Kieu Van Tuan Productions Copyright 2017.

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Phát âm tiếng anh