Luyện nghe trình độ Starter – Lession 5 – Travel

Luyện nghe trình độ Starter – Lession 5 – TravelĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!

Dialogue
A: It’s an ugly day today.
B: I know. I think it may rain.
A: It’s the middle of summer, it shouldn’t rain today.
B: That would be weird.
A: Yeah, especially since it’s 27 degrees outside.
B: I know, it would be horrible if it rained and it was hot outside.
A: Yes, it would be.
B: I really wish it wasn’t so hot every day.
A: Me too. I can’t wait until winter.
B: I like winter too, but sometimes it gets too cold.
A: I’d rather be cold than hot.
B: Me too.
Questions
Multiple Choice
How many degrees is the weather outside?
A.15 B. 39 C. 27 (Đáp án đúng) D. 30
2. Which season is it at the time?
A.Spring B. Summer (Đáp án đúng) C. Fall D.Winter
3. How is the weather today ?
A.Sunny B. Windy C. Rainy D. About to rain (Đáp án đúng)

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh