Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 2: Family

Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 2: FamilyĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!

Đáp án & Script Hội thoại Lession 1 – Introduce Myself
Dialogue 1

A: Hi Suzie. How are you?
B: Fine thanks. And you?
A. Yeah, fine thanks.
Questions
1. How is Suzie?
A. She’s fine (Đáp án đúng) B. She’s ill C. Not enough information

Dialogue 2

A: Good morning. I’m David Green.
B: Pleased to meet you. I’m John Harris.
A. Good to meet you.
Questions
2. What is John’s last name?
A. David B. Green C. Harris (Đáp án đúng) D. John

Dialogue 3

A: “John, this is Paul. He’s a friend of mine.”
John: “Hi Paul. Nice to meet you.”
Paul: “Good to meet you John.”
A: “And this is Sally. She’s my cousin.”
John: “Hi Sally. Pleased to meet you.”
Sally: “Pleased to meet you too, John”

Questions
Multiple choice

3. How is Sally related to the 1st speaker?
A. Sally is her/his cousin (Đáp án đúng) B. Sally is her/his friend C. Sally is her/his classmate D. Not enough information

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh