Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 3 – Daily Routine

Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 3 – Daily RoutineĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!

Bên dưới là Transcript Hội thoại và đáp án Lesson 2 – Family
A – Here’s another picture.
B – I recognize you but who’s the man.
A – That’s my husband Steve. He’s a great cook.
B – My husband’s a terrible cook.
A – Here’s another picture.
B – Who’s that?
A – That’s my sister Windy and my nephew Thomas.
B – Those are nice pictures. Do you want to see my pictures?
A – Sure!
Questions
Multiple Choice
What is the main activities that the speakers are doing?
A. Viewing photos (Đáp án đúng) B. Shopping C. Taking photos D. Designing
2. How many pictures were shown?
A. 1 B. 2 C.3 (Đáp án đúng) D.4
3. What is the name of Phoebe’s nephew?
A. Cynthia B. Steve C. Robert D. Thomas (Đáp án đúng)

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh