Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 4 – Weather

Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 4 – WeatherĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!

Transcript hội thoại & Đáp án bài 3 – Daily Routine
Dialogue
James: Hello, Mike, what are you doing?
Mike: Hey there, James! I’m just running around. I like to go running in the mornings
James: Do you go running every day of the week?
Mike: I usually run from Monday to Friday
James: i Wish I could go running but I have to work.
Mike: Are you going to my birthday party next sunday?
James: Sorry but I have to go to church with my family
Mike: No problem, have a good day
James: Take care
Questions
Multiple Choice
Which activity does Mike usually do in the mornings?
A.Cycling B. Dancing C. Bathing D. Running (Đáp án đúng)
2. How many days a week does Mike go running?
A. 5 (Đáp án đúng) B. 4 C.3 D.2
3. Why is James not going to Mike’s birthday next week?
He is busy with work B. He has to go to church (Đáp án đúng) C. He is lazy D. He hates Mike

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh