Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 6 : Dates & Time

Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 6 : Dates & TimeĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!
Còn đây là hội thoại & đáp án Lesson 5 : Travel

Dialogue: Travel – On the plane
Flight attendant: Chicken or pasta?
Dan: Sorry?
Flight attendant: Would you like chicken or pasta?
Dan: I’ll have the chicken.
Flight attendant: Anything to drink?
Dan: What kind of soda do you have?
Flight attendant: Coke, Diet Coke, Sprite, Orange, and Dr. Pepper.
Dan: A Diet Coke, no ice, please.
Flight attendant: Here you go.
Dan: Thanks.

Questions
Multiple Choice

What does Dan want to eat?
A. Pizza
B. Chicken (Đáp án đúng)
C. Banana
2. What does Dan want to drink?
A. A diet coke (Đáp án đúng)
B. Sprite
C. Water

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh