Ngày 6: 2h30 học Ngữ pháp (Tổng giờ: 8h học tiếng anh )

Ngày 6: 2h30 học Ngữ pháp (Tổng giờ: 8h học tiếng anh )Hôm nay học ngữ pháp trong sách, vì vậy màn hình chỉ dùng để search từ vựng không biết, hoặc những gì sách viết thiếu.

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Ngữ pháp tiếng anh