SILENT LETTERS | ÂM CÂM TRONG TIẾNG ANH

SILENT LETTERS | ÂM CÂM TRONG TIẾNG ANH[ SILENT LETTERS | ÂM CÂM ]

✅Âm câm, thực ra là “chữ cái câm” (silent letter) là các chữ cái xuất hiện trong từ tiếng Anh nhưng không được đọc ra. Hiện tượng này gây khó khăn cho người học khi họ nhìn thấy một từ có âm câm lần đầu tiên. Người học thường phải học thuộc lòng những từ này vì không có quy tắc cụ thể nào. Các bảng bên dưới sẽ chỉ ra những từ có âm câm phổ biến nhất.

✅Video dưới đây sẽ chỉ ra những trường hợp âm câm theo trình tự bảng chữ cái Alphabet.

❌Like và share về tường ngay để lưu lại vì chúng ta CHẮC CHẮN sẽ dùng đến nó cho dù là học NGỮ PHÁP hay GIAO TIẾP.

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Ngữ pháp tiếng anh