Cosmetic Surgery: English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Phẫu thuật thẩm … Read more

Leaders: English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Người lảnh đạo. … Read more

Dinosaurs: English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Khủng long. Study … Read more

Toilet Paper: English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Giấy vệ sinh. … Read more

Mangroves (Part 1): English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Rừng ngập mặn. … Read more

Mangroves (Part 2): English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Rừng ngập mặn. … Read more

Buying a House: English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Mua một căn … Read more

Victoria Falls: English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Victoria Falls. Study … Read more

The Cat and the Bell: English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Con mèo và … Read more

Mobs: English Treasure – Vocabulary, Listening, Pronunciation

Học từ mới, luyện phát âm các từ vựng và trau dồi kỹ năng nghe bài đọc tiếng Anh qua chủ đề Đám đông. Study … Read more