Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 2: FamilyĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!

Đáp án & Script Hội thoại Lession 1 – Introduce Myself
Dialogue 1

A: Hi Suzie. How are you?
B: Fine thanks. And you?
A. Yeah, fine thanks.
Questions
1. How is Suzie?
A. She’s fine (Đáp án đúng) B. She’s ill C. Not enough information

Dialogue 2

A: Good morning. I’m David Green.
B: Pleased to meet you. I’m John Harris.
A. Good to meet you.
Questions
2. What is John’s last name?
A. David B. Green C. Harris (Đáp án đúng) D. John

Dialogue 3

A: “John, this is Paul. He’s a friend of mine.”
John: “Hi Paul. Nice to meet you.”
Paul: “Good to meet you John.”
A: “And this is Sally. She’s my cousin.”
John: “Hi Sally. Pleased to meet you.”
Sally: “Pleased to meet you too, John”

Questions
Multiple choice

3. How is Sally related to the 1st speaker?
A. Sally is her/his cousin (Đáp án đúng) B. Sally is her/his friend C. Sally is her/his classmate D. Not enough information

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 4 – WeatherĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!

Transcript hội thoại & Đáp án bài 3 – Daily Routine
Dialogue
James: Hello, Mike, what are you doing?
Mike: Hey there, James! I’m just running around. I like to go running in the mornings
James: Do you go running every day of the week?
Mike: I usually run from Monday to Friday
James: i Wish I could go running but I have to work.
Mike: Are you going to my birthday party next sunday?
James: Sorry but I have to go to church with my family
Mike: No problem, have a good day
James: Take care
Questions
Multiple Choice
Which activity does Mike usually do in the mornings?
A.Cycling B. Dancing C. Bathing D. Running (Đáp án đúng)
2. How many days a week does Mike go running?
A. 5 (Đáp án đúng) B. 4 C.3 D.2
3. Why is James not going to Mike’s birthday next week?
He is busy with work B. He has to go to church (Đáp án đúng) C. He is lazy D. He hates Mike

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 6 : Dates & TimeĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!
Còn đây là hội thoại & đáp án Lesson 5 : Travel

Dialogue: Travel – On the plane
Flight attendant: Chicken or pasta?
Dan: Sorry?
Flight attendant: Would you like chicken or pasta?
Dan: I’ll have the chicken.
Flight attendant: Anything to drink?
Dan: What kind of soda do you have?
Flight attendant: Coke, Diet Coke, Sprite, Orange, and Dr. Pepper.
Dan: A Diet Coke, no ice, please.
Flight attendant: Here you go.
Dan: Thanks.

Questions
Multiple Choice

What does Dan want to eat?
A. Pizza
B. Chicken (Đáp án đúng)
C. Banana
2. What does Dan want to drink?
A. A diet coke (Đáp án đúng)
B. Sprite
C. Water

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Luyện nghe trình độ Starter – Lession 5 – TravelĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!

Dialogue
A: It’s an ugly day today.
B: I know. I think it may rain.
A: It’s the middle of summer, it shouldn’t rain today.
B: That would be weird.
A: Yeah, especially since it’s 27 degrees outside.
B: I know, it would be horrible if it rained and it was hot outside.
A: Yes, it would be.
B: I really wish it wasn’t so hot every day.
A: Me too. I can’t wait until winter.
B: I like winter too, but sometimes it gets too cold.
A: I’d rather be cold than hot.
B: Me too.
Questions
Multiple Choice
How many degrees is the weather outside?
A.15 B. 39 C. 27 (Đáp án đúng) D. 30
2. Which season is it at the time?
A.Spring B. Summer (Đáp án đúng) C. Fall D.Winter
3. How is the weather today ?
A.Sunny B. Windy C. Rainy D. About to rain (Đáp án đúng)

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

[LIVBESTREAM] LUYỆN ĐỌC NGỮ ĐIỆU VÀ PHÁT ÂM TIẾNG ANH- TOPIC: CITY I LOVELiên hệ đăng kí học qua:

Liên hệ đăng kí học và liên hệ trực tiếp với cô Hằng qua: hoặc

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Luyện nghe trình độ Starter – Lesson 3 – Daily RoutineĐây là chương trình nghe SIC của Homestay Việt Nam bao gồm 3 trình độ từ cơ bản đến nâng cao Starter – Intermediate – Conversational giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài nghe chứa những đoạn hội thoại giữa 2, 3 hoặc một nhóm nhân vật về các chủ đề trong đời sống (Chào hỏi, gia đình, thời tiết, kinh tế, du lịch, công việc..vv…) và đặc biệt gắn với từng chủ đề trong giáo trình giao tiếp tại Homestay giúp bạn nhớ bài học lâu hơn.

Chúc các bạn luyện nghe hiệu quả!

Bên dưới là Transcript Hội thoại và đáp án Lesson 2 – Family
A – Here’s another picture.
B – I recognize you but who’s the man.
A – That’s my husband Steve. He’s a great cook.
B – My husband’s a terrible cook.
A – Here’s another picture.
B – Who’s that?
A – That’s my sister Windy and my nephew Thomas.
B – Those are nice pictures. Do you want to see my pictures?
A – Sure!
Questions
Multiple Choice
What is the main activities that the speakers are doing?
A. Viewing photos (Đáp án đúng) B. Shopping C. Taking photos D. Designing
2. How many pictures were shown?
A. 1 B. 2 C.3 (Đáp án đúng) D.4
3. What is the name of Phoebe’s nephew?
A. Cynthia B. Steve C. Robert D. Thomas (Đáp án đúng)

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

ENGLISH CONVERSATION 12: GOING SHOPPING.Video trước chúng ta đã luyện nghe đoạn hội thoại với nội dung lần đầu gặp mặt giữa 03 nhân vật: Elena, Agatha và Victor. Qua đó chúng ta đã biết cách giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh như thế nào rồi nhé!

Và hôm nay chúng ta tiếp tục luyện nghe với đoạn hội thoại của 03 nhân vật qua nội dung mua sắm của Elena và Agatha. Với các câu thoại giao tiếp hằng ngày, hình ảnh gần gũi cùng các nhân vật dễ thương thì mình hy vọng các video này sẽ có ích cho các bạn luyện nghe Tiếng Anh hiệu quả.^.^

* Nguồn đoạn hội thoại trong video:
Kênh “Anh Ngữ VIPS”.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!^.^

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Luyện nghe tiếng Anh Bài : Birning Man Vocabulary (English 365 Online)Quý Phụ huynh và các Em vui lòng bấm vào link sau để đăng ký kênh và hãy bấm vào Chuông để được theo dõi các video mới nhất:
*** ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ***
►Hãy like và share Kênh học tập trên facebook:
►Cảm ơn Quý phụ huynh và các Bạn đã ủng hộ và xem video!
►Chúc Quý Phụ huynh và các Bạn sức khỏe, thành công và đạt được nhiều thành tích xuất sắc nhất!

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh