Bài 4: GO SWIMMING – Luyện Nghe Tiếng Anh | Tiếng Anh Mất Gốc

Wassup ! Chào các bạn. Hôm nay Gấu Brown tui sẽ bắt đầu học tiếng Anh. Mọi người học cùng mình nha! Bạn nào mất … Read more

Bài 25: SHOPPING | Listening English – Luyện Nghe Tiếng Anh | Tiếng Anh Mất Gốc

Wassup ! Chào các bạn. Hôm nay Gấu Brown tui sẽ bắt đầu học tiếng Anh. Mọi người học cùng mình nha! Bạn nào mất … Read more

Bài 24: K-POP | Listening English – Luyện Nghe Tiếng Anh | Tiếng Anh Mất Gốc

Wassup ! Chào các bạn. Hôm nay Gấu Brown tui sẽ bắt đầu học tiếng Anh. Mọi người học cùng mình nha! Bạn nào mất … Read more