Tiếng anh lớp 2 – Luyện nghe, nói từ mới bài 4#học_tiếng_anh_online, #Tiếng_anh_cho_học_sinh_lớp_2
#Thành_Trịnh
#Tiếng_anh_lớp_2 – Luyện nghe, nói từ mới bài 3: Jobs

Luyện từ mới: Doctor, farmer, fireman, pilot, driver
Bài 2: Day of the week:
Bài 3: Personalities

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Tiếng anh lớp 2 – Luyện nghe, nói từ mới bài 2#học_tiếng_anh_online, #Tiếng_anh_cho_học_sinh_lớp_2
kênh youtube:
#Thành_Trịnh
#Tiếng_anh_lớp_2 – Luyện nghe, nói từ mới Bài 2
Luyện từ mới: Sunday, Monday, Tuesday, wednesday, thursday, Saturday
Bài 1: Lớp 2 – School:
Bài 3: Lớp 2: Jobs:
Tham khảo thêm:
+
+
+

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh