Tiếng Anh Lớp 2: Âm Br thầy Tùng Trần

Tiếng Anh Lớp 2: Âm Br thầy Tùng TrầnTùng sẽ dạy cho các con các bài học tiếng Anh lớp 2 siêu dễ hiểu ạ. Các con xem từ bài nào cũng sẽ hiểu ạ. Trong bài thì Tùng sẽ chỉ rõ cho các con cách phát âm, ngữ điệu nói chuẩn. Các bài học đều có hình ảnh minh họa rất dễ hiểu ạ.Các con 7 tuổi là có thể học rất tốt chương trình này ạ.

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Phát âm tiếng anh