Tiếng Anh Trẻ Em Lớp 1 Phần 1 Bài ngữ âm

Tiếng Anh Trẻ Em Lớp 1 Phần 1 Bài ngữ âm***** MÔ TẢ
Tiếng Anh trẻ em Lớp 1.
Giáo trình: Gia đình và bạn bè, đại học Oxford.

Phần 1, Bài ngữ âm
Chủ đề: Cái gì đây

***Trong bài này các bé sẽ học các từ sau
Con Mèo, Con Chim, Con Chó, Quả táo.

*** Học kiểu mỹ:
*** Học Tiếng Anh Kiểu Mỹ:
*** Báo cáo thông minh:

*** HỌC KIỂU MỸ: HỌC MIỄN PHÍ. BÁO CÁO THÔNG MINH.
*** HOC KIEU MY: Free Learn. Smart Report.

***** DESCRIPTION
** English for kids
Familly and Friends. Level 1

** Unit 1, Lesson 4, Phonics.
Topic: What is this

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Phát âm tiếng anh