"ZIP YOUR LIPS" – English in a minute – Idioms & phrases [Eng/viet sub]

"ZIP YOUR LIPS" – English in a minute – Idioms & phrases [Eng/viet sub]“ZIP YOUR LIPS” Hãy tưởng tượng môi bạn như một chiếc khóa kéo, vậy thì cụm từ “zip your lip” có nghĩa là hãy khóa miệng của bạn lại! Enjoy learning ♥️…

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Phát âm tiếng anh